ข้อมูลห้องสมุด
สมาชิก 1,449 คน
หนังสือ 14,280 เล่ม
สื่อโสตทัศน์ฯ 2,155 รายการ
แสดงหน้าละ 15 บรรทัด

  ข้อมูล ยืม-คืน ประจำวัน
ยืมหนังสือ 1 เล่ม
คืนหนังสือ 0 เล่ม
ยืมสื่อโสตฯ 0 รายการ
คืนสื่อโสตฯ 0 รายการ

  เมนูหลัก
1. หน้าแรก
2. ผู้ดูแลระบบ

Flag Counter
  ค้นหา หนังสือ/สื่อโสตฯ
 1. ค้นหา
 2. จาก
 3. ของ    
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบ

  ค้าหาสมาชิก
 1. ค้นหา
 2. จาก  

เกี่ยวกับโปรแกรม

โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ 2017
ราคา 20,000 บาท
1. การเรียกคืนข้อมูล โดยนำข้อมูลจากการสำรองข้อมูลไว้นำกลับเข้ามาใส่ไว้ในฐานข้อมูลตามเดิม
2. จัดตารางสอนได้ทั้งครู นักเรียน ห้องเรียน สอนแทน สอนชดเชย รายงานความก้าวหน้าทางการเรียน/การสอน
3. การนำเข้าข้อมูล สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรม EXCEL ที่เป็นข้อมูล รหัสประจำตัว และรายชื่อ เพื่อนำมาเพิ่มในฐานข้อมูลได้

ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ค. 2562
Untitled Document
เลขที่ 14/415 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 © สงวนลิขสิทธิ์ เมษายน 2546. สนใจติต่อ 06-1619-5398 Screen area 1024 by 768 pixels.
การสร้างหน้าเอกสาร : 0.138 วินาที [52.203.18.65]